สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์การเกษตรหนองโดนจำกัด 
งบประมาณการก่อสร้าง 9,000,000
ระยะเวลาการก่อสร้าง 125 วัน

  

     
 
 
 
Category: ผลงาน