ปตท.เจริญไชยบริการ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณการก่อสร้าง 16,000,000

 ระยะเวลาการก่อสร้าง 130 วัน

 

Category: ผลงาน