บริษัท เจ.ซี.คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีความพร้อม ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน เป็นอย่างยิ่ง

 

นโยบายในการดำเนินงาน

        บริษัท เจ.ซี.คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเรามุ่งเน้นเืรื่องมาตรฐาน คุณภาพ                                                           และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท เจ.ซี.คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง รับสร้างปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทย โดยตัวอย่างผลงานของเราที่ผ่านมา  ได้แก่

1.ปตท.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

2.ปตท.ละมัย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

3.ปตท.หน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

4.ปตท.เฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

5.สถานีบริการน้ำมัน บมจ.ส.สุรศักดิ์ออยล์

6.สถานีบริการน้ำมัน นครการปิโตรเลียม

7.สถานีบริการแก๊ส หจก.ทุ่งสง แอล พี จี