ผลงานที่ผ่านมาของ บริษัท เจ.ซี.คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด...

1.ปตท.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

2.ปตท.ละมัย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

3.ปตท.หน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

4.ปตท.เฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

5.สถานีบริการน้ำมัน บมจ.ส.สุรศักดิ์ออยล์

6.สถานีบริการน้ำมัน นครการปิโตรเลียม

7.สถานีบริการแก๊ส หจก.ทุ่งสง แอล พี จี

8.สถานีบริการน้ำมัน คลองหลวง

9.สถานีบริการน้ำมัน ปิณจุฑาการ

10.สถานีบริการน้ำมันคาลเท็ก บริษัทเต็กยังจำกัด จังหวัดชลบุรี

11.สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หน่วยงานสหกรณ์การเกษตรหนองโดน

12.ปตท.เจริญไชยบริการ จังหวัดสุรินทร์

13.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มุ่งเจริญ

Category: Uncategorised